Kilka słów o mnie

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, radny w kadencji 2006-2010 w Radzie Miasta Jelenia Góra. Prowadzę działalność gospodarczą.

Podziel się z innymi

| |

Płonie stodoła - Miasto błyskawicznie zmienia prawo w sprawie mieszkań

2023-01-20 12:28
Miasto przygotowuje propozycje zmian dotyczących sprzedaży mieszkań komunalnych przeznaczonych do remontu (i nie tylko).
Cóż za koincydencja, iż ma to miejsce po emisji programu "Alarm!" W TVP1.
Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane z gospodarka mieszkaniami komunalnymi, nasuwają się pytania:
- ile i kiedy przeprowadzono kontroli mieszkań oddanych do najmu z zasobu komunalnego
- ile i kiedy przeprowadzono kontroli mieszkań sprzedanych do remontu, czy były podnajmowane osobom trzecim co nie jest zgodne z prawem? Czy sprawdzono jak długo po sprzedaży kupujący byli nadal ich właścicielami (tak z dbałości o interes społeczny)?
- czy były prowadzone w tym zakresie działania i zapewniły ujawnienie wszystkich przypadków zaistnienia (bądź nie) przesłanek do żądania zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty.
- czy Urząd Miasta zajmował się monitorowaniem:
a) wpływających do urzędów aktów notarialnych i zawiadomień z sądów rejonowych
o zmianach wpisu w księgach wieczystych;
b) zmian stanu własnościowego nieruchomości lokalowych, dokonywanych na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostwa powiatowe oraz w oparciu o elektroniczny system Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;
c) zmian w ewidencji podatkowej urzędu, w części dotyczącej podatków od nieruchomości.
d) ile i kiedy przeprowadzono kontroli mieszkań oddanych do najmu z zasobu komunalnego
e) ile i kiedy przeprowadzono kontroli mieszkań sprzedanych do remontu, czy były podnajmowane osobom trzecim co nie jest zgodne z prawem? Czy sprawdzono jak długo po sprzedaży kupujący byli nadal ich właścicielami (tak z dbałości o interes społeczny)?
f) czy w ostatnich ponad dwudziestu latach były zmieniane przepisy odnośnie sprzedaży oraz najmu lokali komunalnych? 
Panie Prezydencie Łużniak, ja Panu pomogę i wskażę przepisy na podstawie których zleci

Pan kontrole do 10 lat wstecz, w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży mieszkań:

Regulacje prawne związane z udzielaniem bonifikaty oraz jej zwrotem zawarte są w art. 68 ustawy o g.n. Stanowią one, że:

"Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, właściwy organ (jest to organ wykonawczy gminy) może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o g.n.16, na podstawie uchwały rady gminy (ust. 1 pkt 7), która określa w szczególności warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych (ust. 1b). Bonifikata w jednakowej wysokości obejmuje nie tylko cenę lokalu mieszkalnego, ale również cenę udziału w prawie własności gruntu, a w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu (ust. 1a).

W przypadku, gdy przed upływem 5 lat od daty zakupu nabywca lokalu mieszkalnego zbył lokal lub wykorzystał go na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji, a zwrot następuje na żądanie właściwego organu (ust.2). Termin roszczenia gminy o zwrot bonifikaty wynosi 10 lat, a osoba zobowiązana do zwrotu bonifikaty, oddaje ją gminie w kwocie zwaloryzowanej (sposób waloryzacji określono w art. 5 ustawy o g.n.). W przypadku, gdy osoba taka nie zwróci dobrowolnie bonifikaty, samorządy muszą skierować przeciwko niej powództwo w postępowaniu cywilnym.

Od dnia 22 października 2007 r., organ wykonawczy gminy może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty w innych indywidualnych przypadkach (mimo zaistniałych przesłanek do jej zwrotu), ale musi uzyskać na to zgodę rady gminy (art. 68 ust. 2c ustawy o g.n.)."

Kupujemy popcorn i obserwujemy co się zacznie dziać w temacie gospodarki komunalnej miasta Jeleniej Góry.

Galeria


Komentarze

grafo-AS @ 31.11.129.*

wysłany: 2023-01-21 09:04

Popcorn?
Są lepsze filmy.

grafo-AS @ 31.11.129.*

wysłany: 2023-01-23 04:59

Paczóski i Obaz szykują się na prezydenta.
Mają szansę?
To zależy, jak liczna ferajna ich wspiera.

Samotny biały żagiel to se może.
Pofelietonić.

anonimous @ 178.37.180.*

wysłany: 2023-01-23 11:20

Pachnie wyborami...Charty ruszyły....

centrum @ 159.205.1.*

wysłany: 2023-01-23 12:25

Startuj w wyborach na prezydenta, chociaż nie wiem czy pod szyldem pisu masz szanse, raczej max druga tura. Turaj nie ma w tej chwili konkurenta dla Łużniaka, Paczóski i Obaz to dwa różne obozy. Paczóski wspiera Łużniaka a Obaz nie ma szans, jesienią nawet nie wejdzie do sejmu. Podobno Sikora szykuje się z grupą do wyborów na prezydenta i do rady tylko czy wystartuje w kontrze do Łużniaka? Pewnie nie, wiec co to za zmiana.

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: